• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

 • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

  w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

TYPOWE APLIKACJE PRZEMYSŁOWE  SandPIPER

 • Przemysł ceramiczny:

 

 

 • Przemysł chemiczny:

 

 • Przemysł farbiarski:

 

 • Przemysł hutniczy
 • Przemysł okrętowy
 • Przemysł spożywczy:

 

 • Przemysł farmaceutyczny:

 

 • Przemysł papierniczy:

 

 • Przemysł drukarski:

 

 • Przemysł galwaniczny
 • Przemysł samochodowy
 • Oczyszczalnie ścieków: