• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

+GF+ GEORG FISCHER - Armatura

GEORG FISCHER +GF+ - systemy rurociągów

+GF+ systemy rurociągów oferuje Państwu szeroki program produkcji w zakresie elementów do budowy systemów rurociągowych tzn. rury,kształtki,armatura ręczna i automatyczna, urządzenia kontrolno pomiarowe oraz narzędzia i maszyny do obróbki i łączenia poszczególnych elementów rurociągów. Szeroka oferta dotyczy również tworzyw, z których +GF+ oferuje systemy rurociągowe, a są to m.in.:PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF, PB, ABS i inne. Dzięki temu produkty +GF+ znajdują zastosowanie przy budowie rurociągów w różnych gałęziach przemysłu oraz przy budowie sieci gazowych i wodociągowych.