• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

Regeneracja wkładu

REGENERACJA WKŁADU (prace obsługowo-konserwacyjne)

Filtr wymaga przepłukania, gdy woda i zanieczyszczenia stałe zablokują element filtrujący. Świadczą o tym następujące zjawiska :

1. Silnik nie osiąga żądanej mocy.
2. Czarno zabarwione spaliny.
3. Wakuometr, o ile jest w instalacji, wskazuje wysokie opory przepływu na wkładzie filtra.

Postępowanie w w/w sytuacji :

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obsługowo-konserwacyjnych należy zatrzymać silnik. W przypadku filtra w wersji podwójnej przełączyć na zapasowy filtr.
2. Następnie należy otworzyć zawór upustowy znajdujący się w górnej pokrywie filtra, co spowoduje :
- wyrównanie ciśnienia na filtrze do ciśnienia atmosferycznego
- uwolni cząsteczki stałe oraz krople wody z dolnej części wkładu filtrującego 
- pod wpływem siły ciężkości cząsteczki zanieczyszczeń opadną na dno misy. 
(uwaga: jeśli zbiornik znajduje się powyżej filtra należy zamknąć zawór odcinający dopływ paliwa)

3. Następnie należy otworzyć kurek spustowy (wcisnąć i przekręcić gałkę) i usunąć wodę oraz zanieczyszczenia stałe z misy filtra. 
- Oczyszczone paliwo znajdujące się między pokrywą a wkładem filtra przepłucze element filtrujący, unosząc ze sobą cząsteczki zanieczyszczeń i wody. 
4. Gdy spłyną z misy należy zamknąć kurek spustowy, 
5. Zakręcić zawór upustowy, otworzyć zawór odcinający paliwo i zalać układ. Teraz można ponownie uruchomić silnik.

Jeśli silnik nie może osiągnąć maksymalnych obrotów należy wymienić wkład filtrujący.

Uwaga !
Kwasy i alkohol lub jakiegokolwiek rodzaju detergenty zawierające kwasy i alkohol nie mogą być używane do przemywania filtrów z plastikową misą.

 

Separ 2000  - procedura wymiany wkładu filtrującego

1. Wyłączyć silnik lub przełączyć na drugi filtr jeśli jest podwójny 
2. Odkręcić śruby mocujące pokrywę filtra
3. Zdjąć pokrywę
4. Wyjąć kasetę ze sprężyną 
5. Wyjąć wkład filtrujący
6. Wstawić nowy wkład filtrujący
7. Umieścić kasetę ze sprężyną na wkładzie filtrującym
8. Sprawdzić, czy uszczelka pokrywy jest założona poprawnie i czy nie jest uszkodzona (w razie konieczności wymienić)
9. Ciasno dokręcić pokrywę filtra
10. Zalać system i sprawdzić czy nie ma przecieków
11. Ponownie uruchomić silnik lub przełączyć na wybrany filtr