• kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

  • kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    kompletacja, dostawa i doradztwo Techniczne

    w zakresie urządzeń oraz instalacji dla przemysłu 

Sludgemaster - pompa do resztkowania

Jest to pompa wirowa, napędzana sprężonym powietrzem. Ze względu na napęd pneumatyczny, szczególnie przydatna przy pompowaniu cieczy wybuchowych i łatwopalnych, jak: oleje, paliwa i inne produkty ropopochodne. Idealna do resztkowania zbiorników i studzienek. Wersja przenośna - małe wymiary, duża wydajność.

 

Model

Przyłącze

Wydajność
[l/min]

Ciała stałe
[mm]

pompa pneumatycznado resztkownia zbiorników sludgemaster

SMA3-A

3"

0-1100

12,5